Why Intensive Glycemic Control Do More Harm Than Good?

The reason behind the guidelines that recommended lower HbA1c targets (<7% or <6.5%) is that more intensive blood sugar control would reduce risks for cardiovascular, cerebrovascular, neurologic, ophthalmologic, and renal complications. However, the [...]

By | 2021-04-08T10:48:08+00:00 March 22nd, 2018|Uncategorized|3 Comments

प्रकार २ मधुमेहको जोखिम पत्ता लगाउँन केवल केहि मिनेट लाग्छ।

कृपया तलको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् तपाईको मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना:

By | 2018-02-17T11:33:53+00:00 February 15th, 2018|Uncategorized|1 Comment

के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ मधुमेह बिनाको जीवन?

आज पनि मधुमेह एकचोटी भइसकेपछि निको हुदैन भनेर धेरै मानिसहरू सोच्छन्। यो विस्तारै दीर्घ रोग भएर बढीभन्दा बढी औषधीहरु खाँदै रोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दथ्यो, अनि अन्तमा इन्सुलिनको सुइसम्म लिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो।  तर,  तपाई केही महिनामा नै [...]

By | 2018-02-16T11:53:28+00:00 February 15th, 2018|Uncategorized|2 Comments

Why Do Doctors LIE That Type 2 Diabetes Is a Chronic and Progressive Disease?

Evidence-based medicine has been hijacked & sold to the highest bidder. Under the guise of ‘Evidence Based Medicine’ the public has been sold fraudulent goods, and the result is that people suffer from [...]

By | 2019-08-01T12:51:11+00:00 January 29th, 2018|Uncategorized|3 Comments