प्रकार २ मधुमेहको जोखिम पत्ता लगाउँन केवल केहि मिनेट लाग्छ।

कृपया तलको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् तपाईको मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना:


५ वर्ष भित्र प्रकार २ मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना:

 5 वा कम स्कोर: कम जोखिम

हरेक १०० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।

 6-11 स्कोर: मध्यम जोखिम

6-8 को स्कोरको लागि, हरेक ५० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 9-11 को स्कोरको लागि, हरेक ३० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।

 12 वा बढी स्कोर: उच्च जोखिम

12-15 को स्कोरको लागि, हरेक १४ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 16-19 को स्कोरको लागि, हरेक ७ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 20 र माथिको स्कोरको लागि, प्रत्येक ३ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।नाम (Name)
थर (Surname)
मोबाइल (Mobile number)
ईमेल (E-mail)
By | 2018-02-17T11:33:53+00:00 February 15th, 2018|Uncategorized|1 Comment

About the Author:

One Comment

  1. zen February 16, 2018 at 12:57

    मधुमेह, डाइविटिज, चिनी रोग, सुगरजस्ता अनेकौँ नामले परिचित यो रोगको मुख्य लक्षण भन्नु नै रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्नु हो । आठ–दस घन्टाको उपवासपश्चात् लिइएको रगतमा यदि ग्लुकोजको मात्रा १२६ मि.ग्रा. प्रतिडेसिलिटर (१०० मिली रगतमा १२६ मि.ग्रा.) भन्दा ज्यादा पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मधुमेह रोग लागेको मानिन्छ । सामान्यतया एउटा स्वस्थ व्यक्तिको रगतमा ८० देखि ११० मि.ग्रा. प्रतिडेसिलिटर ग्लुकोज पाइन्छ । यदि ग्ललुकोजको मात्रा यो रेन्जभन्दा ज्यादा भएमा हाइपर ग्लाइसिमिया भनिन्छ भने कम भएमा हाइपो ग्लाइसिमिया भनिन्छ । चिकित्सकीय परिभाषामा ती सम्पूर्ण रोगावस्थाहरुलाई मधुमेहको नामले सम्बोधन गरिन्छ, जसले हाइपर ग्लाइसिमियाको साझा लक्षणलाई व्यक्त गर्दछन् ।

Leave A Comment