किनकी, सख्त ग्लुकोज नियन्त्रण  भन्दा इन्सुलिनको मात्रा कम हुनुपर्छ। बेलायतमा टाइप १ मधुमेह रोग लागेपछि ५० वर्ष भन्दा बढी बाच्ने रोगिहरुको औसत HbA1C  7.6% छन र केहिको 8.5-9.0% छन।