किनकी, हामी अझै पनि रगतको ग्लूकोज कम गर्नमा मात्र ध्यान दिन्छौ। किनकी, सख्त ग्लुकोज नियन्त्रण  भन्दा इन्सुलिनको मात्रा कम हुनुपर्छ।