किनभने, इन्सुलिन टाइप 2 डायबिटीजको (दोस्रो प्रकारको मधुमेह) कारण हो र इन्सुलिनले टाइप 1 डायबिटीजको उपचार गर्छ ।

टाइप १ मधुमेहको रोगिको हकमा प्याक्रियाज ले इन्सुलिन उत्पादन नै नगर्ने वा न्युन मात्रै गर्ने भएकोले बाह्य इन्सुलिन को माध्यम बाट नै उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यदि तपाईं आफ्नो मधुमेह पूर्ण रुपमा निर्मूल  गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो इन्सुलिनको मात्रा थाहा पाउनु र नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

इन्सुलिनले टाइप 1 डायबिटीजबाट बचाउछ। इन्सुलिन टाइप 2 डायबिटीजको कारण हो।