मधुमेह सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले निम्न ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी सिर्जना गरिएको छ । 

[qsm quiz=3]