प्रकार २ मधुमेहको जोखिम पत्ता लगाउँन केवल केहि मिनेट लाग्छ।

कृपया तलको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् तपाईको मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना:


५ वर्ष भित्र प्रकार २ मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना:

 5 वा कम स्कोर: कम जोखिम

हरेक १०० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।

 6-11 स्कोर: मध्यम जोखिम

6-8 को स्कोरको लागि, हरेक ५० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 9-11 को स्कोरको लागि, हरेक ३० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।

 12 वा बढी स्कोर: उच्च जोखिम

12-15 को स्कोरको लागि, हरेक १४ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 16-19 को स्कोरको लागि, हरेक ७ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 20 र माथिको स्कोरको लागि, प्रत्येक ३ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।नाम (Name)
थर (Surname)
मोबाइल (Mobile number)
ईमेल (E-mail)
By | 2018-02-22T18:44:54+00:00 फ्रेवुअरी 22nd, 2018|0 Comments

प्रतिकृया दिनुहोस