यो औषधि Type II मधुमेह लाई मात्र काम गर्छ l Type II मधुमेह हुने कारणहरु मध्ये (एक) कलेजो (Liver) ले चाहिने भन्दा धेरै सुगर उत्पादन गरिदिनु (जुन पछि आवस्येक परेको बेलामा चाहिन्छ कि भनेर स्टोर गरेर राख्ने गरको हुन्छ); अर्को Pancreas ले उत्पादन गरेको इन्सुलिन  सोहि कलेजो (liver) र मांसपेशीमा काम नगरिदिनु l जसले गर्दा कोषमा भित्र छिरेर शरीरलाई काम गर्न शक्ति दिनु पर्ने ठाउँमा बाहिरै रगतको नलीमा बसिदिनु l यस्ता दुई थरि अवस्थाले सुगर बढेको भए metformin ले काम गर्छ l तर समस्या कलेजो (liver) मा नभई pancreas ले नै इन्सुलिन  को उत्पादन गर्न कम गरेको, खानु पर्ने क्यालोरी भन्दा धेरै गुना बढी खाएको, वा उत्पादन भएको इन्सुलिन  शरीरको कोषले उक्त इन्सुलिन  पूर्ण रुपमा नलिइदिने/प्रतिकार गरिदिने भएको भए metformin ले काम गर्दैन l यस्तो अवस्थामा अर्को खाले औषधि जसले इन्सुलिन  उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ वा खाएको खानाबाट सुगरमा परिबर्तन गर्न रोक लगाउँछ त्यस्तो खाले औषधिको समेत खानु पर्छl