— Type I र Type II दुबैमा: अति धेरै पिसाब लाग्ने, अति धेरै तिर्खा लाग्ने र अति धेरै भोक लाग्ने l

— Type I मा तौल घट्न सक्छ र Type II मा अलि बढी आलस्य हुने, थकाई लाग्ने हुन सक्छ तर सबैमा यस्तो नहुन पनि सक्छ l

— Type I सानै उमेर देखि लाग्ने गर्छ भने Type II (प्राय) अलि ठुलो भएपछी शरीरलाई चाहिने भन्दा धेरै खाना खाएर वा अस्वस्थ कुरा धेरै खाएर शरीरमा बोसो धेरै लाग्न थालेपछि देखिन्छ l