मधुमेह निगरानी परीक्षणमा क्रमशः निम्न टेस्टहरु पर्दछन्:
१. फास्टिङ तथा पोस्ट प्रान्डल ब्लड ग्लुकोज लेवल परीक्षण
२. ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोविन परीक्षण
३. लिपिड प्रोफाइल
४. पिसाब माइक्रो आल्बुमिन्युरिया र अन्य
५. बल्ड युरिया नाइट्रेड
६. क्रियाटिनन
७. मुटु परीक्षण (इको, टीएमटी, इसिजी)
८. आँखा परीक्षण
९. मृगौला परीक्षण (किटोन बडी, ब्लड युरिया नाइट्रेट, क्रियटिन, माइक्रो आल्वुमेन्यरोया)
१०. खुट्टा परीक्षण