सन २००८ मा ACCORD (मधुमेहमा हृदय रोग जोखिम नियन्त्रण गर्ने) अध्ययनको परिणामले बिल्कुल स्पष्ट भयो, रगतमा ग्लूकोज कम गर्ने औषधिहरु मधुमेह रोग भन्दा बढी खतरनाक हुन्छ!