किनभने टाइप 1 मधुमेहमा इन्सुलिनको मात्रा एकदम कम हुन्छ र टाइप 2 मधुमेहमा इन्सुलिनको मात्रा धेरै हुन्छ। लक्षण एउटै हो, तर रोगका कारण विपरीत छन। त्यसोभए एउटै किसिमको उपचार कसरी दुवै अवस्थामा फाइदाजनक हुन सक्छ?

के हामी निष्क्रिय(hypothyroidism) र अधिक सक्रिय(hyperthyroidism) थाइरोइडको लागि एउटै किसिमको उपचार गर्दछौं? के हामी गर्मीमा र जाडोमा एउटै किसिम को लुगा लगाउँछौ?