किनभने यिऔषधिहरूले मधुमेहको कारण लाई सम्भोदन नगरिकन लक्षण लाई मात्र  सम्भोदन गर्छ। के तपाईले कहिले सुन्नु भएको छ,  वास्तवमा कसैको स्वस्थ सप्रेको जब एकपटक उनीहरु मधुमेह औषधिहरू प्रयोग गर्न थालेपछी, पूरा औषधि निर्भरता को बाहेक?

यसैले पारंपरिक डाक्टरहरूले यो रोग लागि सकेपछि रोगीको आयु बढाउने अर्थात् यो रोगको व्यवस्थापन गर्ने विकल्प मात्र बाकि रहन्छ भन्छन । यो झूट छ ।