तपाई को हुनुहुन्छ?
कति उमेरको हुनुभयो?
तपाइँको कम्मर को गोलाई  कति छ?
तपाईंको बाबु, आमा, दाजु, भाइ, दिदि, बाहिनीहरु मध्ये कसैलाई मधुमेह छ?
के कहिल्यै तपाईंको रगतमा चिनीको मात्रा धेरै देखिएको थियो (उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य परीक्षणमा, बिरामी हुँदा, गर्भावस्थाको बेला)?
के तपाई हाल उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका औषधिहरु  लिइरहनुभएको छ?
तपाईं दैनिक हरियो साग सब्जी र फलफूल खानुहुन्छ?
के तपाईं दैनिक रूपमा धूम्रपान गर्नुहुन्छ?
तपाई दैनिक कति घण्टा सुत्नुहुन्छ?
तपाईं प्रति दिन कति घण्टा हिंड्नुहुन्छ?

५ वर्ष भित्र प्रकार २ मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना:

 5 वा कम स्कोर: कम जोखिम

हरेक १०० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।

 6-11 स्कोर: मध्यम जोखिम

6-8 को स्कोरको लागि, हरेक ५० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 9-11 को स्कोरको लागि, हरेक ३० जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।

 12 वा बढी स्कोर: उच्च जोखिम

12-15 को स्कोरको लागि, हरेक १४ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 16-19 को स्कोरको लागि, हरेक ७ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ। 20 र माथिको स्कोरको लागि, प्रत्येक ३ जनामा लगभग एक व्यक्तिलाई मधुमेह लाग्नेछ।नाम (Name)
थर (Surname)
मोबाइल (Mobile number)
ईमेल (E-mail)