टाइप वान डायबिटिज (पहिलो प्रकारको मधुमेह) लाग्नुको मुख्य कारण के हो ?

(टाइप टू डायबिटिज) दोस्रो प्रकारको मधुमेह लाग्नुको मुख्य कारण के हो ?

मधुमेहका प्रमुख लक्षण तथा चिह्नहरू:

मधुमेह छ भनेर निदान गरिन्छ यदि: